kardiochirurg

Profesor Marian Zębala jest wybitnym polskim kardiochirurgiem. Uczestniczył w pierwszym udanym przeszczepie serca, którego dokonał w klinice w Zabrzu Zbigniew Religa. Niedawno ten wybitny kardiolog z…

dodano 20-7-2018

Mój tata ma 54 lata. Choruje na nadciśnienie i miażdżycę, a w grudniu, po pęknięciu tętniaka aorty, miał operację i teraz ma dużą część aorty plastikową i nową zastawkę. Co powinien jeść, aby rozrzed…

dodano 8-4-2013

Lekarze ze szpitala klinicznego nr 2 wszczepili stent-graft branchowany - tzw. T-branch (z „rękawkami”) firmy COOK, u pacjenta z tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej. Technologia ta używana jest kied…

dodano 26-3-2019

Procedury hybrydowe w kardiologii oznaczają leczenie łączone, tzn. jednoczasowe stosowanie kilku metod leczniczych. Bardzo często bywa tak, że przypuszczalny efekt leczenia, wynikający z zastosowania…

dodano 6-10-2017

Rewaskularyzacja czyli udrożnienie naczyń to najskuteczniejsza metoda leczenia przewlekłej niedrożności tętnic wieńcowych (CTO -  chronic total occlusions). Twardnienie tętnic wynika ze starzenia się…

dodano 20-9-2016

European Academy of Sciences and Arts, (Europejska Akademia Nauk i Sztuk) jest pozarządowym stowarzyszeniem non profit zaangażowanym w promowanie postępu naukowego i społecznego. Wśród 2 tys. jego cz…

dodano 11-3-2019

Znamy listę 100 najbardziej wpływowych osób w medycynie i ochronie zdrowia. Kandydaci byli oceniani przez jury według trzech kryteriów: osiągnięcia i dokonania w 2016 roku, reputacja zawodowa i wpływ…

dodano 19-1-2017

W tym roku mijają 33 lata od pierwszego nieoperacyjnego wyleczenia wady wrodzonej serca. Teraz kardiologia interwencyjna, która bez otwierania klatki piersiowej pozwala leczyć i ratować życie, jest p…

dodano 12-8-2009

Postęp, jaki dokonał się w kardiologii, jest zdumiewający. Przeszczep serca, 40 lat temu będący sensacją, teraz jest po prostu jedną z metod leczenia chorób serca. Co jeszcze oferuje chorym współczes…

dodano 24-3-2015

TAVI, czyli przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej, to inwazyjna metoda leczenia zwężenia zastawki aortalnej. Kiedy stosuje się TAVI? Jak przebiega zabieg i jakie mogą być jego powikłania?

dodano 22-8-2017

Portretami Polskiej Medycyny wyróżniane są osoby i placówki sektora medycznego, które podejmują istotne działania na rzecz ochrony zdrowia i życia oraz rozwoju polskiej medycyny. Podczas XV Forum Ryn…

dodano 22-10-2019

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Pawłem Buszmanem, kardiologiem, prezesem Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Profesor Buszman zaczynał pracę w Zabrzu w latach 80. gdzie tworzono program inten…

dodano 30-9-2015