jąkanie

Światowa Organizacja Zdrowia wymienia ją w ramach Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób pod kodem F.98.5. Jąkanie, bo o nim mowa, dotyka w świecie 70 mln ludzi, a w Polsce ok. pół miliona. Nie jest lek…

dodano 22-10-2020

Jakie są przyczyny jąkania? Naukowcy mają rozmaite przypuszczenia, ale żadnej pewności. Wśród przyczyn jąkania wymienia się wady układu nerwowego, nieprawidłową pracę aparatu mowy i słuchu, a nawet z…

dodano 3-7-2015

Jąkanie się to choroba, którą można i powinno się leczyć. Zacinanie się w mówieniu utrudnia komunikację, kontakty międzyludzkie. Co ciekawe, specjaliści upatrują związek między jąkaniem i leworęcznoś…

dodano 20-10-2011

Liczba jąkających się stale rośnie. Przyczyny jąkania nie są do końca znane. Może należy winić coraz szybsze tempo życia? Jąkał się Mojżesz. Z tą wadą wymowy borykali się też cesarz Klaudiusz i greck…

dodano 14-5-2007