enteropatia wysiękowa

Enteropatia wysiękowa pojawia się wtedy, gdy równowaga między wytwarzaniem a rozpadem białka, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, zostaje zburzona w wyniku utraty białka ...

dodano 11-2-2015

Albuminy (od łac. słowa albus oznaczającego dosłownie biały lub jasny) należą do białek, wielkocząsteczkowych polimerów zbudowanych z aminokwasów, stanowiących podstawowy składnik zarówno organizmó...

dodano 18-10-2018