choroba legionistów

Choroby tropikalne to choroby występujące głównie w krajach o klimacie tropikalnym i subtropikalnym, takie jak, m.in. malaria, legionelloza, gorączka zachodniego Nilu i denga. Niektóre z nich są ba...

dodano 2-9-2014

Riketsje to bakterie, które dostają się do organizmu człowieka za pośrednictwem kleszczy, pcheł, wszy i roztoczy, a następnie wywołują niekiedy śmiertelne choroby - tzw. riketsjozy. Dotychczas rike...

dodano 4-7-2018