lek. Agnieszka Michalak

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Studia ukończyła w 2019 roku z wynikiem dobrym. Aktualnie lekarz w trakcie stażu podyplomowego. W przyszłości planuje rozpocząć specjalizacje z hematoonkologii dziecięcej. Interesuje się szczególnie pediatrią, hematologią i onkologią.