dr Andrzej Micuła

ginekolog położnik, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie