TIA

Przemijający atak niedokrwienia czyli TIA (transient ischemic attack), to sytuacja kliniczna, kiedy mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości krwi. Manifestacja kliniczna TIA do złudzenia przypomina...

dodano 29-7-2016

Moja mama (76 lat) dostała skierowanie do poradni chirurgii naczyniowej. Uzasadnienie: TIA,cupośledzenie przepływu w tętnicy szyjnej zew. prawej o 40% (wynik badań USG). Czy dalsze leczenie będzi...

dodano 7-4-2013

Choroba moyamoya (zespół moyamoya, ang.moyamoya disease) to bardzo rzadki zespół chorobowy. Pod tą intrygującą nazwą skrywa się postępująca i nieuleczalna choroba naczyń mózgowych, w której dochodz...

dodano 9-4-2019

Udar krwotoczny mózgu (krwotok śródmózgowy) to potocznie wylew krwi do mózgu, spowodowany pęknięciem naczynia mózgowego. Udar krwotoczny mózgu występuje rzadziej niż udar niedokrwienny, jednak jest...

dodano 29-5-2019

Zespół zatoki szyjnej to schorzenie, którego charakterystycznymi objawami są napadowe i powtarzające się omdlenia, pojawiające się najczęściej po obróceniu głowy w bok. Jest to poważne schorzenie k...

dodano 18-1-2018

Splątanie jest jednym z poważniejszych zaburzeń świadomości. Pacjent nie jest całkowicie nieprzytomny,ale jego kontakt z rzeczywistością jest mocno ograniczony. Przyczyny splątania mogą być różne, ...

dodano 19-2-2020

Zaburzenia krążenia mózgowego prowadzą do różnych dolegliwości – ich skutkiem mogą być bowiem zarówno zawroty głowy, jak i osłabienie, zaburzenia pamięci czy różnego stopnia niedowłady.Zaburzenia k...

dodano 28-2-2020

Padaczka poudarowa to powikłanie po udarze mózgu. Pacjenci po udarze mózgu mogą doświadczyć tylko pojedynczego napadu padaczkowego, ale i może u nich dochodzić do wielokrotnych napadów, związanych ...

dodano 1-3-2019

Uszkodzenia pnia mózgu są bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić nawet do zgonu pacjenta. Do uszkodzenia pnia mózgu doprowadzić może zarówno uraz głowy, jak i udar tej części mózgowia, ale nie tylko...

dodano 30-5-2017

Sedacja polega na wyciszeniu i uspokojeniu pacjenta. Po jej zastosowaniu świadomość może być nieco zakłócona, aczkolwiek pacjenci zazwyczaj całkowicie jej nie tracą. Sedację wykorzystuje się przy r...

dodano 30-10-2017

Migrena z aurą to jedna z postaci migrenowych bólów głowy. Przed wystąpieniem dolegliwości bólowych chorzy zmagają się z nietypowymi objawami takimi jak: zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy czy za...

dodano 17-10-2018

Zaburzenia chodu mogą być związane zarówno z wrodzonymi schorzeniami, jak i pojawiać się w trakcie życia. Problemy z chodzeniem to zarówno nadmierne kołysanie się na boki, jak i chwiejne chodzenie ...

dodano 31-5-2017