telemedycyna

Telemedycyna nazywana jest również medycyną na odległość, ponieważ umożliwia świadczenie usług medycznych bez względu na bariery geograficzne. Telemedycyna wykorzystuje elementy medycyny, informatyki…

dodano 13-9-2019

26 marca 2019 roku w Warszawie odbędzie się 8 spotkanie środowiska medycyny i biznesu – w ramach konferencji MEDmeetsTECH o temacie przewodnim telemedycyna. Spotkanie, będące platformą łączącą różne …

dodano 13-2-2019

Przełom w metodach diagnozowania, jaki dokonał się w latach 90., teraz umożliwił ogromny postęp w dziedzinie monitorowania i leczenia padaczki (epilepsji) – choroby neurologicznej, na którą w Polsce …

dodano 27-12-2018

Rocznie zawał serca dotyka nawet do 100 tys. Polaków. To oznacza, że każdego roku w stanie bezpośredniego zagrożenia życia spowodowanego właśnie pęknięciem blaszki miażdżycowej znajduje się całe mias…

dodano 25-6-2018

Z raportu opracowanego przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza, pt. „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie ochrony zdrowia” wynika, że największymi barierami rozwoju …

dodano 20-6-2018

Jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin opieki medycznej jest telemedycyna. Właśnie jej poświęcona była specjalna sesja XI konferencji naukowej Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwency…

dodano 4-4-2018

Telemedycyna i nowoczesne projekty dające szansę na łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych to od kilku lat jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Prof. Tomasz Banasiewicz, chirurg z …

dodano 9-2-2018

Telekonsultacje u kardiologa i geriatry są już refundowane przez NFZ. Dzięki temu pacjenci, którzy mają utrudniony dostęp do lekarzy tych specjalności, będą mogli się z nimi skonsultować za pomocą sp…

dodano 5-10-2015