paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku

Paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku to choroba układu nerwowego, w przebiegu której dochodzi do niszczenia komórek Purkiniego - neuronów kory móżdżku, należących do największych neuronów występujący…

dodano 15-4-2016