niewydolność wielonarządowa

Niewydolność wielonarządowa (MODS) stanowi najczęstszą przyczynę zgonów na oddziałach intensywnej terapii. Definiowana jest jako potencjalnie odwracalna niewydolność dwóch lub więcej narządów bądź ...

dodano 14-6-2017

Gorączka krwotoczna Marburg (inaczej: gorączka Marburg, choroba marburska) wywoływana jest przez wirus o tej samej nazwie. To bardzo ciężka choroba wirusowa, której pierwsze oznaki w postaci gorącz...

dodano 12-4-2019

Uwięźnięcie przepukliny to groźne powikłanie, mogące skończyć się nawet śmiercią chorego. W większości przypadków wcale nie musi dojść do uwięźnięcia przepukliny - wystarczy, że pacjent odpowiednio...

dodano 2-4-2015

Niewydolność oddechowa może być ostra lub przewlekła. Ta pierwsza pojawia się nagle - w ciągu kilku minut lub godzin - a jej skutki można odwrócić. Znacznie gorsze są rokowania pacjentów w przewlek...

dodano 15-3-2020

Dinitrofenol (DNP) to toksyczna i niebezpieczna substancja używana do produkcji m.in. amunicji i środków chwastobójczych. Choć nie nadaje się do spożycia przez ludzi, sprzedawana jest w internecie ...

dodano 25-7-2019

Hemostaza to ogół procesów umożliwiających przepływ krwi w naczyniach krwionośnych oraz jego zatrzymanie w przypadku przerwania ciągłości naczyń. Celem hemostazy jest więc hamowanie powstawania zak...

dodano 19-12-2018

Hipoksemia (niedobór tlenu we krwi) to stan, w którym ciśnienie parcjalne tlenu we krwi spada poniżej 60 mmHg. W jakich schorzeniach dochodzi do hipoksemii? Jakie zmiany zachodzą w niedotlenionym o...

dodano 30-3-2020