mielofibroza

Mielofibroza - włóknienie szpiku kostnego - to najrzadszy spośród wszystkich nowotworów mieloproliferacyjnych, czyli związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem szpiku kostnego. To rzadki i dość trud…

dodano 27-9-2021

Zespoły mieloproliferacyjne to grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, w której dochodzi do nadprodukcji jednego lub kilku rodzajów komórek krwi obwodowej. Które nowotwory krwi zaliczamy do…

dodano 16-10-2018

Jesteśmy świadkami wielkich zmian w hematologii: znamiennego wydłużania i poprawy jakości życia chorych, a także zmiany paradygmatu wielu chorób krwi i szpiku. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. O…

dodano 1-4-2019

Zachorowalność na nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad 2-krotnie. Jednak część chorych ma utrudniony dostęp do skutecznego leczenia. Wszystko dlate…

dodano 25-6-2015

Nadpłytkowość (trombocytoza) oznacza wzrost liczby płytek krwi. Jest to stan, który może zagrażać życiu, ponieważ może doprowadzić do powikłań zakrzepowo-zatorowych, np. zawału serca czy udaru mózgu.…

dodano 23-6-2015

Powiększenie śledziony, czyli splenomegalia, nie jest osobną jednostką chorobą, lecz jednym z objawów choroby, dlatego jej przyczyny są różne. Powiększenie śledziony występuje m.in. w przebiegu choró…

dodano 3-2-2016

Badanie RBC to badanie, którego celem jest obliczenie liczby czerwonych krwinek, czyli właśnie RBC (ang. Red Blood Cells). Ocena liczby RBC jest jednym z podstawowych parametrów w morfologii krwi obw…

dodano 12-6-2019

Hematolog to specjalista zajmujący się chorobami krwi i układu krwiotwórczego. Hematologia zajmuje się badaniem krwi, jej właściwości, pełnionych przez nią funkcji w organizmie, a co za tym wszelkimi…

dodano 6-3-2020

Co roku około 6 tys. osób w Polsce słyszy diagnozę – nowotwór krwi. Blisko 90 proc. Polaków kojarzy nowotwory krwi głównie z białaczkami. By zwrócić uwagę na te choroby wrzesień został ogłoszony Świa…

dodano 3-9-2020

Szpik kostny jest miękką tkanką wypełniającą wnętrze kości. Pełni w organizmie niezwykle ważną funkcję – wytwarza krew. Jakie są rodzaje szpiku kostnego, jak choruje i jakie są metody leczenia tej tk…

dodano 18-9-2020

Choroby rzadkie, wbrew nazwie, występują w Polsce dość często - według szacunków dotykają nawet 3 mln osób. Chorzy zmagający się z nimi zwykle mają te same problemy m.in.: słaby dostęp do diagnostyki…

dodano 20-5-2019