leczenie zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości nie są proste w diagnozowaniu – m.in. dlatego, że kryteria rozpoznawania poszczególnych zaburzeń osobowości są tak rozbudowane, że ciężkie bywa odróżnienie normy w zachowaniu od…

dodano 28-7-2020

Na leczenie zaburzeń osobowości składają się przede wszystkim psychoterapia oraz farmakoterapia. Mogą być wspomagane treningami umiejętności społecznych i radzenia sobie z niezdrowymi emocjami. Efekt…

dodano 14-1-2016

Psychoza to zespół zaburzeń psychicznych, których cechą charakterystyczną jest zaburzenie postrzegania rzeczywistości. Zaburzenia te prowadzą do tego, że chory zaczyna żyć w innym, wyimaginowanym świ…

dodano 29-7-2020

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o osobowości borderline – problem ten podejrzewają u siebie zarówno sami pacjenci, jak i ich bliscy. Przejawów tego zaburzenia wyróżnia się dużo i należą do ni…

dodano 28-9-2021

Inwentarz osobowości NEO PI-R służy do pomiaru pięciu wymiarów (domen), na które składa się osobowość oraz poszczególne jej składniki (cechy). Pozwala to na szczegółowy opis osobowości danego człowie…

dodano 19-7-2021