jatrogenia

Jatrogenia to działania lekarza (lub innego pracownika służby zdrowia), które z założenia powinny prowadzić do poprawy stanu zdrowia pacjenta. Jeśli działania te są szkodliwe, to znaczy, że lekarz …

dodano 12-4-2016