błąd w sztuce lekarskiej

Dla pacjenta, któremu podczas operacji zostawiono w brzuchu narzędzie chirurgiczne, nie jest ważne, czy było to niedbalstwo, czy błąd w sztuce lekarskiej. W obu przypadkach odpowiedzialność ponosi ...

dodano 21-5-2014

Błędna diagnoza lekarska może wynikać z nieodpowiedniej interpretacji badań. Lekarz, który postawił diagnozę niezgodną z aktualnym stanem wiedzy medycznej powinien ponieść konsekwencje swoich decyz...

dodano 11-4-2013

Błąd lekarski to temat, który regularnie powraca w mediach. Krzysztof Makuch, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i członek Naczelnej Rady Lekarskiej tłumaczy, co można uznać za błąd l...

dodano 22-5-2013

Trwała niepełnosprawność dziecka może być powodem nieodpowiednio przyjętego porodu. Błąd podczas porodu następuje zwykle z winy lekarza, pielęgniarki czy położnej, którzy nie działają zgodnie z pro...

dodano 30-4-2013

Witam! Podczas leczenia kanałowego zostałam poinformowana przez dentystę o złamaniu narzędzia w moim zębie. Lekarz uspokoił mnie mówiąc, że to nic groźnego i to ułamane narzędzie może pozostać w ś...

dodano 11-4-2013

Mam pytanie odnośnie błędnej diagnozy lekarskiej. Kiedy przysługuje mi odszkodowanie od lekarza jeżeli pomylił się co do choroby?

dodano 8-4-2013

Światowy Dzień Zapalenia Płuc przypada 12 listopada. Niestety jest to okres najczęstszej zachorowalności na zapalenie płuc – chorobę, która w formie inwazyjnej może poważnie zagrozić zdrowiu, a naw...

dodano 12-11-2019