Barbara Prokurat

Proszę o odpowiedź, czy jest możliwe, aby dziecko miało grupę krwi Rh-, jeżeli rodzice mają Rh+?

dodano 12-4-2016