autyzm atypowy

Rodzaje autyzmu zasadniczo są dwa: autyzm dziecięcy (zespół Kannera) oraz autyzm atypowy. Jeżeli jednak spojrzeć na problem autyzmu szerzej i zaliczyć do niego również i tzw. zaburzenia ze spektrum …

dodano 27-5-2022

Autyzm atypowy to zaburzenie rozwojowe należące do spektrum autyzmu, którego objawy można zaobserwować po ukończeniu przez dziecko 3. roku życia. Rozwojowi tego rodzaju autyzmu często towarzyszą powa…

dodano 14-12-2021