Redakcja serwisu

2018-09-18 10:10

Kontakt do redakcji serwisu Poradnikzdrowie.pl

ADRES REDAKCJI PORADNIKZDROWIE.PL

ul. Dęblińska 6 04-187 Warszawa

e-mail redakcji: poradnikzdrowie@grupazpr.pl

 Agnieszka Paculanka (Pacuła)redaktor naczelnaredaktor prowadząca dział Zdrowietel. 22 590 55 92

Anna Jakimiuk: project managertel. 22 590 54 99

Monika Milan: project managertel. 22 590 54 93

Magdalena Gajda: redaktor prowadząca dział Otyłośćtel. 22 590 55 91

Katarzyna Hubicz: redaktor prowadząca tel. 22 590 53 64

Adrianne Mazurek: redaktor prowadzącatel. 22 590 52 66

Monika Ochnik: redaktor prowadzącatel. 22 590 55 93

Weronika Rumińska: redaktor

Anna Małek: Wydawca grupy tytułów Zdrowie i Parenting

Aktualizacja danych serwisu Dlapacjentow.pl - poradnikzdrowie@grupazpr.pl

Marketing (patronaty): marketing_online@grupazpr.pl

Mariusz Sawicki: szef projektów internetowych i multimediów

Jarosław Kulesza: szef programistów

-----------------

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść ogłoszeń Redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe.

Wszelkie prawa autora, wydawcy i producenta bazy danych są zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów jest zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

 DANE WYDAWCYTime Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP: 526-10-04-620, REGON:010750727,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych

Copyright by Time S.A.