psycholog Klaudia Krzynówek z Centrum Medycznego Damiana

Mgr Klaudia Krzynówek jest psychologiem, socjoterapeuta oraz psychoterapeutą. Absolwentka psychologii klinicznej i sądowej Uniwersytetu Śląskiego. Dyplom socjoterapeuty uzyskała w dwuletnim studium socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym przygotowującym do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty PSSiT. Obecnie w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Posiada doświadczenie w działaniach o charakterze diagnostycznym, interwencyjnym i terapeutycznym zdobywane w trakcie pracy z zakresu pomocy społecznej oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zajmuje się terapią psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym doświadczających trudności rozwojowych, problemów w sferze emocjonalno-społecznej, przeżywających trudności adaptacyjne. Prowadzi psychoterapię indywidualną opartą na psychodynamicznym rozumieniu człowieka i relacji terapeutycznej.