talasemia

Talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa) to grupa genetycznie uwarunkowanych niedokrwistości (anemii), które mogą doprowadzić do niedorozwoju dziecka, a nawet jego śmierci jeszcze podczas życ...

dodano 15-6-2015

U mojego dwumiesięcznego synka lekarze wykryli anemię śródziemnomorską, tzw. talasemię minior (mąż jest Włochem). Z czym wiąże się ta choroba?

dodano 6-4-2013

U mojego dwumiesięcznego synka lekarze wykryli anemię śródziemnomorską, tzw. talasemię minior (mąż jest Włochem). Z czym wiąże się ta choroba?

dodano 6-4-2013

MCV (ang. ang. mean corpuscular volume) oznacza średnią objętość erytrocytów. To podstawowy element standardowego badania morfologii krwi obwodowej, bardzo przydatny w diagnostyce niedokrwistości (...

dodano 25-3-2019

MCH to wskaźnik średniej masy hemoglobiny w krwince (erytrocycie), który określa się w badaniu, takim jak morfologia krwi. Jaka jest norma MCH? O czym świadczy MCH poniżej lub powyżej normy? Co ozn...

dodano 7-12-2017

Fraza "badania inwazyjne w ciąży" brzmi okropnie i może zniechęcać do tych badań. Ale ryzyko powikłań, jakie niosą ze sobą inwazyjne badania prenatalne jest minimalne, a skuteczność w wykrywaniu ch...

dodano 7-3-2012

Transplantacja (przeszczep) szpiku kostnego to najskuteczniejsza metoda leczenia białaczki. Zdrowy szpik podany pacjentowi odtwarza tkanki krwiotwórcze w jego organizmie. Ale potrzebny jest dawca s...

dodano 9-7-2018