pień mózgu

Pień mózgu to część ośrodkowego układu nerwowego, w której skład wchodzą śródmózgowie, most oraz rdzeń przedłużony. Struktura ta pełni w organizmie wyjątkowo ważną rolę - to w niej znajdują się bow...

dodano 8-5-2019

Mózg to najważniejszy z ludzkich organów. Mózgowie człowieka pełni wiele skomplikowanych funkcji, dlatego nie budzi fakt, jak złożona jest budowa mózgowia. Zasadniczo wyróżnia się trzy części mózgo...

dodano 22-7-2020

Rdzeń przedłużony stanowi element jednej z najistotniejszych części mózgowia, którą jest pień mózgu. Tak jak struktura ta w przeszłości była uznawana po prostu za przedłużenie rdzenia kręgowego, ta...

dodano 3-6-2019

Uszkodzenia pnia mózgu są bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić nawet do zgonu pacjenta. Do uszkodzenia pnia mózgu doprowadzić może zarówno uraz głowy, jak i udar tej części mózgowia, ale nie tylko...

dodano 10-8-2020

Mózgowie to najważniejsza część ludzkiego układu nerwowego. U człowieka jego częściami są kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie oraz móżdżek i rdzeń przedłużony. Mózgowie z całą pewnością jes...

dodano 25-1-2021

Pniowe zespoły naprzemienne to grupa schorzeń, których przyczynę stanowią uszkodzenia w obrębie pnia mózgu. Obraz kliniczny tych jednostek jest zmienny, decyduje o nim to, w której dokładnie części...

dodano 11-1-2017

Śródmózgowie to jedna z części ośrodkowego układu nerwowego. Śródmózgowie zlokalizowane jest między przodomózgowiem i tyłomózgowiem. Wpływa przede wszystkim na przebieg podejmowanych przez ludzi ru...

dodano 30-10-2019

Guzy móżdżku należą do grupy nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Mogą być zarówno łagodne jak i złośliwe, pierwotne jak i być efektem przerzutów z innych narządów. Guzy móżdżku mogą dawać pewn...

dodano 7-2-2017

Objawy guza mózgu - błędnie określanego jako rak mózgu - pojawiają się po powstaniu tzw. ciasnoty śródczaszkowej. Guz, który rośnie w zamkniętej przestrzeni, jaką jest jama czaszki, powoduje wzrost...

dodano 4-11-2016

Śmierć mózgu to wciąż kontrowersyjny temat. Niektórzy twierdzą, że śmierć mózgu nie jest ostateczną śmiercią człowieka, często błędnie utożsamiając ten stan ze śpiączką. Jednak lekarze przekonują,...

dodano 14-11-2014

Niedosłuch przewodzeniowy pojawia się nagle i jest następstwem zmian powstałych w zewnętrznym kanale słuchowym. Nagłe pogorszenie słuchu wymaga pilnej konsultacji lekarskiej, ponieważ może mieć zwi...

dodano 15-10-2019

Śpiączka to stan, w którym najczęściej znajdują się osoby po ciężkich urazach głowy, będących wynikiem, np. wypadku samochodowego lub upadku z wysokości. Jednak śpiączka może pojawić się również w ...

dodano 1-4-2020