padaczka dziecięca

Zespół Lennoxa-Gastauta to zespół padaczkowy, który ma swój początek typowo w wieku dziecięcym i związany jest nie tylko z napadami padaczkowymi, ale i z zaburzeniami intelektualnymi. Zespół Lennoxa-…

dodano 5-3-2019

Padaczka Rolanda to łagodna padaczka wieku dziecięcego z iglicami okolicy centralno-skroniowej (BECTS). Jest to najczęstszy  zespół padaczki ogniskowej obserwowany w okresie dzieciństwa. Nawet 23 pro…

dodano 5-3-2019

Zespół Westa to zespół padaczkowy charakterystyczny dla populacji dziecięcej. Zespół Westa jako padaczka dziecięca jest schorzeniem dość ciężkim, co wynika m.in. z tego, że prowadzić może ono do znac…

dodano 27-6-2017