nerwy czaszkowe

Obwodowy układ nerwowy zasadniczo stanowi część podległą ośrodkowemu układowi nerwowemu, nie oznacza to jednak, że jego czynność jest nieistotna. Podstawowymi elementami obwodowego układu nerwowego...

dodano 6-10-2017

Porażenia nerwów czaszkowych dotyczyć mogą zarówno pojedynczego nerwu czaszkowego, jak i kilku z nich. Uszkodzenie nerwów czaszkowych mogą powodować m.in. zaburzenia czucia smaku, ale i ograniczeni...

dodano 19-12-2017

Nerw błędny to nazwa dziesiątego nerwu czaszkowego, która wzięła się najprawdopodobniej z tego, jak przebiega ta struktura – nerw błędny rozciąga się bowiem od czaszki aż do głębokich rejonów jamy ...

dodano 20-2-2017

Pniowe zespoły naprzemienne to grupa schorzeń, których przyczynę stanowią uszkodzenia w obrębie pnia mózgu. Obraz kliniczny tych jednostek jest zmienny, decyduje o nim to, w której dokładnie części...

dodano 11-1-2017

Porażenie nerwu twarzowego stanowi jedno z najczęstszych porażeń nerwów czaszkowych. Przyczyny porażenia nerwu twarzowego (siódmego nerwu czaszkowego) są różne, podobnie jak objawy – u jednych pa...

dodano 10-8-2017

Półpasiec uszny i zespół Ramsaya Hunta to nie to samo. Co prawda obie choroby są wywołane przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca, jednak zespół Ramsaya Hunta to powikłanie półpaśca usznego. Jakie s...

dodano 7-8-2017

Choroba Heinego-Medina, inaczej ostre nagminne porażenie dziecięce lub polio, to ostra wirusowa choroba zakaźna. Może przebiegać bezobjawowo albo ujawnić się pod postacią porażenia prowadzącego do ...

dodano 14-11-2018

Pień mózgu to część ośrodkowego układu nerwowego, w której skład wchodzą śródmózgowie, most oraz rdzeń przedłużony. Struktura ta pełni w organizmie wyjątkowo ważną rolę - to w niej znajdują się bow...

dodano 8-5-2019

Gruźlica układu nerwowego to najgroźniejsza postać gruźlicy, zwykle o ciężkim przebiegu i wysokiej śmiertelności. Na szczęście – w Polsce bardzo rzadka. Jakie objawy daje gruźlica układu nerwowego?...

dodano 22-12-2016

Trójkąt śmierci (łac. triangulum mortis) - to określenie nie jest popularnym terminem, mimo że trójkąt śmierci znajdziemy na twarzy każdego człowieka. Działania w jego obrębie, m. in. wyciskanie pr...

dodano 30-1-2018

Ból ucha ma różne przyczyny, ponieważ pojawia się nie tylko w przebiegu chorób narządu słuchu, lecz także innych schorzeń, pozornie niezwiązanych z tą częścią ciała. Ból ucha może być objawem tak r...

dodano 7-6-2019

Nerwy rdzeniowe, których w organizmie człowieka wyróżnia się 31 par, stanowią część obwodowego układu nerwowego. Tworzą one skomplikowane struktury, takie jak np. splot szyjny czy sploty ramienny, ...

dodano 23-10-2019