naczyniakomięsaki

Mięsaki to różnorodna grupa nowotworów złośliwych wywodząca się z tkanki mezenchymalnej. Nowotwory te dotykają wiele różnych tkanek, ale łączą je wspólne cechy - bardzo agresywny, naciekający i nis...

dodano 19-11-2019