historia choroby

Dokumentacja medyczna - historia choroby, wyniki badań lekarskich - jest prowadzona w każdej przychodni i szpitalu, w którym się leczysz. Pamiętaj - masz prawo do wglądu do swojej dokumentacji medy...

dodano 10-5-2007

Na dokumentację medyczną, prowadzoną w postaci elektronicznej lub papierowej, składa się dokumentacja indywidualna  i zbiorcza.

dodano 1-3-2013