badanie elektroencefalograficzne

Elektroencefalografia (elektroencefalogram, EEG) to badanie, którego celem jest ocena bioelektrycznej czynności mózgu, a co za tym idzie - stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego. Elektroen…

dodano 29-6-2016

Padaczka Rolanda to łagodna padaczka wieku dziecięcego z iglicami okolicy centralno-skroniowej (BECTS). Jest to najczęstszy  zespół padaczki ogniskowej obserwowany w okresie dzieciństwa. Nawet 23 pro…

dodano 5-3-2019

Zaburzenia krążenia mózgowego prowadzą do różnych dolegliwości – ich skutkiem mogą być bowiem zarówno zawroty głowy, jak i osłabienie, zaburzenia pamięci czy różnego stopnia niedowłady.Zaburzenia krą…

dodano 28-2-2020

Zespół Lennoxa-Gastauta to zespół padaczkowy, który ma swój początek typowo w wieku dziecięcym i związany jest nie tylko z napadami padaczkowymi, ale i z zaburzeniami intelektualnymi. Zespół Lennoxa-…

dodano 5-3-2019

Biała gorączka alkoholowa, czyli delirium alkoholowe jest najgroźniejszą postacią zaburzeń związanych z odstawieniem alkoholu. Stanowi stan zagrożenia życia. Objawy delirium może wywołać długotrwałe …

dodano 20-8-2021

Padaczka poudarowa to powikłanie po udarze mózgu. Pacjenci po udarze mózgu mogą doświadczyć tylko pojedynczego napadu padaczkowego, ale i może u nich dochodzić do wielokrotnych napadów, związanych z …

dodano 1-3-2019

Psychogenne napady rzekomopadaczkowe to dowód na to, że nie każde zaburzenie, które prezentuje się jak napad padaczkowy, w rzeczywistości jest padaczką. Pojawiające się w postaci napadów zaburzenia m…

dodano 11-8-2017

Zwyrodnienie korowo-podstawne jest dość rzadko spotykaną chorobą neurodegeneracyjną, która zaliczana jest do tzw. parkinsonizmów atypowych. Taka klasyfikacja schorzenia wzięła się stąd, iż w jego prz…

dodano 11-9-2019

Encefalopatia wątrobowa jest zaburzeniem neurologicznym, które występuje na skutek zaburzeń czynności wątroby. Przyczyną tego problemu jest szkodliwy wpływ nadmiernej ilości toksyn we krwi na tkankę …

dodano 11-8-2017