Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, urolog, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego