Resweratrol – budowa, znaczenie, występowanie

Aleksandra Żyłowska-Mazgaj, dietetyk

Resweratrol (3,4',5-trihydroksy-trans-stilben) jest substancją pochodzenia roślinnego o charakterze antyoksydantu. Jest to polifenol, a dokładniej flawonoid o budowie zbliżonej do zwierzęcego estrogenu. Dlatego klasyfikowany jest jako hormon roślinny – fitoestrogen, działający w organizmie człowieka podobnie jak ludzki estrogen.

Najnowsze artykuły