Kość strzałkowa – budowa, funkcje, choroby

Kość strzałkowa zaliczana jest do kości długich. Leży wzdłuż kości piszczelowej, z którą jest połączona u góry i u dołu. Jest to stosunkowo cienka kość, dlatego do jej najczęstszych urazów można zaliczyć złamania. Dowiedz się, jak zbudowana jest kość strzałkowa, jakie funkcje pełni kość strzałkowa, jakie choroby mogą dotyczyć kości strzałkowej oraz w jaki sposób kość strzałkowa jest wykorzystywana w medycynie.

Najnowsze artykuły