Rehabilitacja kardiologiczna: zasady ogólne

Anna Jarosz - artykuł pochodzi z miesięcznika "Zdrowie"

W Polsce rehabilitacja kardiologiczna przebiega według określonych schematów. Dla każdego zdarzenia: zawału serca, wszczepienia, stentów, by-passów czy rozrusznika, przewidziano inny sposób postępowania.