Kastracja psa lub suki: wpływ na zdrowie i zachowanie

Małgorzata Wójcik

Kastracja psa to zabieg, którego celem jest pozbawienie zwierzęcia zdolności do rozmnażania. Często jednak zabieg ten stosowany jest równocześnie po to, by wpłynąć na niepożądane zachowanie psa.