Rudka Sanatoryjna - sanatorium (szpital) w Rudce

Anna Ochremiak | Monika Majewska

Szpital w Rudce słynie z leczenia chorób układu oddechowego. Nic dziwnego - zlokalizowany jest on w kompleksie dawnego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Rudce. Jednak szpital w Rudce przyjmuje także pacjentów kardiologicznych, z chorobami układu  nerwowego, po urazach, zabiegach operacyjnych, a także tych wymagających chemioterapii.

Najnowsze artykuły