Światowy Dzień POChP: ok. 2 mln Polaków zmaga się z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc

2021-11-10 12:45 Materiał sponsorowany

POChP - przewlekła obturacyjna choroba płuc (określana też w literaturze jako COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease) to przewlekłe schorzenie układu oddechowego, które może mieć poważne rokowanie, ale też jak podkreśla obecny raport GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) poddaje się prewencji i leczeniu. Organizowany 17 listopada 20. Światowy Dzień POChP ma zwrócić uwagę na ten ważny problem zdrowia publicznego.

Chiesi Poland

Światowy dzień POChp - materiały prasowe
Autor: materiały prasowe

W czasie, gdy pandemia związana z wirusem SARS-Cov2 uświadomiła nam jak duszność i niewydolność oddechowa dezorganizują prawidłowe funkcjonowanie organizmu, prowadząc nawet do jego śmierci lub inwalidztwa oddechowego trzeba zwrócić uwagę na POChP, która odpowiada za uszkodzenie płuc u ponad 300 milionów ludzi na całym świecie. Zauważono też, że liczba zachorowań stale rośnie. A nierozpoznana i nieleczona choroba może mieć ciężki i niepomyślny przebieg. Plasuje się ona w czołówce przyczyn zgonów na świecie i niestety skutecznie walczy o trzecie miejsce. Powodów takiego rozpowszechnienia POChP należy upatrywać w słabej znajomości czynników ryzyka tej choroby, jak i braku podstawowych informacji jak jej zapobiegać, jak rozpoznawać pierwsze symptomy i kiedy poddać się leczeniu.

W tym roku w akcję edukacyjną zaangażowane są osoby z ponad 50 krajów. Hasłem tegorocznego dnia jest "Zdrowe płuca: ważne jak nigdy". Palenie papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych istotnie zwiększa ryzyko zachorowania na POChP. 80% pacjentów z postawionym rozpoznaniem POChP podaje, że pali lub paliło papierosy. Warto zatem dotrzeć z informacją o POChP do wszystkich palących. Jeżeli odczuwają duszność lub zmniejszenie tolerancji wysiłku to trzeba im uświadomić, że już najwyższy czas na badanie lekarskie i wykonanie sprometrii, która jest niezbędna dla postawienia rozpoznania. Badania z ostatnich lat zwracają uwagę na to, że POChP może również rozwinąć się u osoby niepalącej, zwłaszcza jeśli była ona w przeszłości narażona biernie na dym tytoniowy lub zanieczyszczenia chemiczne powietrza w miejscu pracy. Wśród pozostałych czynników ryzyka wymienia się smog, zaburzenia genetyczne, nieprawidłowy rozwój płuc, częste infekcje w dzieciństwie, wrodzone lub nabyte zaburzenia odporności oraz inne przewlekłe choroby układu oddechowego takie jak astma czy gruźlica.

Okazuje się, że ten globalny problem może dotyczyć każdego z nas.  Szacuje się, że w Polsce około 2 miliony ludzi już zmaga się z tą chorobą. Kolejne osoby jeszcze nie wiedzą, że na nią chorują. Bo podejrzewa się, że mamy do czynienia z niedodiagnozowaniem problemu. Nie ułatwia tego sytuacja związana z pandemią i zmniejszenie dostępności do badania spirometrycznego, a co za tym idzie opóźnienie zastosowania właściwej terapii. A przecież dysponujemy wieloma lekami oraz nowoczesnymi systemami inhalacyjnymi, które znacząco zmieniły przebieg choroby, wpływając na zmniejszenie jej objawów i poprawę jakości życia.

Nowoczesne leczenie POChP obejmuje zarówno farmakoterapię jak i postępowanie niefarmakologiczne. Obie formy leczenia są bardzo ważne i wzajemne się uzupełniają. Wśród niefarmakologicznych sposobów radzenia sobie z chorobą należy wymienić przede wszystkim zaprzestanie palenia, wsparcie psychologiczne, rehabilitację oraz edukację. Edukacji służy szeroko zakrojona kampania informacyjna w ramach  Światowego Dnia POChP. Ważne jest też indywidualne szkolenie chorych w gabinecie lekarskim, dostęp do odpowiednio przygotowanych materiałów zawierających istotne wskazówki dotyczące profilaktyki i postępowania w tej chorobie. Strona internetowa oddychajmy.pl idealnie wpasowuje się w rolę edukatora. Informacje tam zawarte poszerzają wiedzę pacjentów, ich najbliższych i wszystkich zainteresowanych na temat przyczyn, możliwości diagnostycznych i rodzajów terapii. Nad wiarygodnością i aktualnością danych umieszczanych na stronie czuwają eksperci. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące m.in. diety, rodzajów aktywności fizycznej, zalecanych szczepień, sposobów inhalacji leków i postępowania z urządzeniami do inhalacji. W razie potrzeby można poszerzyć wiedzę sięgając do podanych tam materiałów źródłowych.

Autor: dr n. med. Joanna Mazurek Specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergologii i immunologii klinicznej

Piśmiennictwo:

https://goldcopd.org/world-copd-day/

https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/11/GOLD-REPORT-2021-v1.1-25Nov20_WMV.pdf

Bednarek M, Maciejewski J, Woźniak M, Kuca P, Zieliński J.Prevalence, severity and underdiagnosis of COPD in the primary care setting. Thorax 2008; 63: 402−407.

Górecka D, Jassem E, Pierzchała W, Sliwiński P; Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (PTChP). Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) Pneumonol Alergol Pol. 2012;80(3):220‐254.

Śliwiński P, Górecka D, Jassem E i wsp. Zalecenia PTChP dotyczące rozpoznawania i leczenia POChP. Pneumonologia i Alergologia Polska 2014, tom 82, nr 3, strony 227–263

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.