Substancje czynne 

Finasteryd jest lekiem stosowanym głównie w terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Wg danych statystycznych około 50% mężczyzn powyżej 50. roku życia cierpi na tę przypadłość. Liczba chorych wzrasta wraz w wiekiem, dochodząc nawet do 80% po 70. roku życia. Mimo, iż łagodny rozrost prostaty jest najczęstszą chorobą układu moczowo-płciowego u mężczyzn powyżej 50. roku życia, duża część pacjentów nie zgłasza się z tym problemem do lekarza pierwszego kontaktu.
Budezonid jest lekiem należącym do grupy kortykosteroidów. Jest składnikiem leków wykorzystywanych w terapii astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Lek ten bardzo często jest przepisywany przez lekarzy pulmonologów, alergologów oraz lekarzy POZ.
Telmisartan - jest to organiczny związek chemiczny, antagonista receptora angiotensynowego II (ARB), stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego.  Lek został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu w 1998 roku w Stanach Zjednoczonych, przez firmę Boehringer Ingleheim Pharms. Telmisartan można zakupić na receptę w postaci tabletek.
Duloksetyna to organiczny związek chemiczny, o złożonym profilu farmakologicznym i związanym z nim charakterystycznym sposobie działania. Pod względem chemicznym ciężko ją porównywać z lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - selective serotonin reuptake inhibitor), gdyż jest pochodną jednego ze związków organicznych o nazwie tiofuran. W roku 2004 dopuszczono lek do obrotu w Stanach Zjednoczonych przez firmę Eli Lilly and Co. Tego samego roku lek wprowadziła na rynek europejska firma Lilly. Duloksetynę można zakupić na receptę w postaci tabletek dojelitowych lub kapsułek dojelitowych.
Citalopram to lek o właściwościach przeciwdepresyjnych. Należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Preparat został po raz pierwszy wprowadzony do obrotu w roku 1989 przez duńską firmę farmaceutyczną H. Lundbeck. Citalopram można zakupić na receptę w formie tabletek.
Buprenorfina jest to półsyntetyczny opioid, podawany szczególnie w  postaci transdermalnej, która pozwala ominąć efekt pierwszego przejścia. Buprenorfina jest częściowym agonistą receptorów µ (MOR) oraz antagonistą receptorów δ (DOR) i  κ (KOR). Lek został po raz pierwszy opatentowany w 1965 roku. W postaci pozajelitowej stosowany jest w medycynie od 1978 roku, w postaci tabletki podjęzykowej od 1981 roku, a w latach 90 wprowadzono system transdermalny. Lek można zakupić w aptece za okazaniem recepty.
Amiodaron to organiczny związek chemiczny. Należy do III grupy leków antyarytmicznych (pochodna benzofuranu bogata w jod). Lek został zsyntetyzowany w 1961 r. w belgijskiej firmie farmaceutycznej Labaz Group, jako wynik poszukiwań nowych leków przeciwko dusznicy bolesnej. Lek można zakupić na receptę w postaci roztworu do wstrzykiwań oraz tabletek powlekanych.
Amitryptylina to organiczny związek chemiczny, pochodna dibenzocykloheptadienu. Należy do trójpierścieniowych leków psychotropowych. Została po raz pierwszy dopuszczona do obrotu w roku 1961 w USA. Lek jest dostępny na receptę w postaci tabletek.
Kwetiapina to organiczny związek chemiczny, pochodna dibenzotiazepiny. Należy do grupy atypowych leków przeciwpsychotycznych (LPP). Preparat ten został po raz pierwszy zarejestrowany w roku 1997 w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Aktualnie zgodnie ze stanowiskiem Europejskiej Agencji Leków jest dopuszczony do obrotu w Polsce. Kwetiapina jest dostępna na receptę w formie tabletek ulegających szybkiemu uwalnianiu lub tabletek o przedłużonym uwalnianiu.
Lactobacillus – są to bakterie wchodzące w skład grupy bakterii kwasu mlekowego (LAB), są niejednorodną pod względem molekularnym grupą mikrobiologiczną. Lactobacillus pochodzi z rodziny Lactobacillaceae obejmuje, około 100 gatunków i 27 podgatunków izolowanych z ludzkich i zwierzęcych błon śluzowych, znajdujących się przede wszystkim w jamie ustnej oraz jelicie, ale nie są składnikami flory skóry ludzkiej. Są często trudne w identyfikacji mikrobiologicznej.
Lorazepam jest to organiczny związek chemiczny. Zaliczany do leków psychotropowych z grupy benzodiazepin. Lek wykazuje właściwości przeciwlękowe oraz nasenne. Został odkryty przez D.J. Richards'a, a wprowadzony na rynek amerykański w 1977 r. przez firmę Wyeth Pharmaceuticals. W 1985 r. został wykorzystany do leczenia zaburzeń lękowych przez firmę FDA. Lorazepam można zakupić na receptę w formie tabletek.
Mannitol to organiczny związek chemiczny, węglowodan. Należy do polihydroksylowych alkoholi cukrowych. Może występować w formie dwóch enancjomerów (D i L). Został odkryty w 1806 roku przez francuskiego farmaceutę Joseph Louis Proust. Na rynku farmaceutycznym jest dostępnych kilka preparatów zawierających w swoim składzie mannitol, stosowanych w postaci ampułek dożylnych lub wziewnych.