Zwolnienie lekarskie w czasie ciąży [Porada eksperta]

2014-09-30 20:46

Pracuję na stacji paliw i zaszłam w ciążę. Pracodawca nie jest w stanie zapewnić mi odpowiednich warunków pracy, dlatego muszę od razu wziąć L4 mimo tego, że dobrze się czuję. To jest początek ciąży, ok 1 miesiąca. Każdego roku podejmuję dodatkową pracę trzydniową przy sprzedaży zniczy. Praca nie jest ciężka, nie dźwigam i nie odczuwam stresu. Z tego co zdążyłam się zorientować, to jeśli jestem na zwolnieniu lekarskim, to nie mogę podjąć takiej dodatkowej pracy, ponieważ odbiorą mi świadczenia z tytułu zwolnienia lekarskiego. Stąd moje pytanie: czy będąc na zwolnieniu lekarskim mogę przerwać na kilka dni zwolnienie lekarskie? Mam np. w pracy na te dni uznany urlop, więc czy mogę poprosić swojego ginekologa o ty, by przerwał mi na kilka dni L4, a po kilku dniach do niego wrócić?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W mojej ocenie zwolnienie lekarskie wyklucza możliwość pracy, a tak zwana przerwa w zwolnieniu powinna skutkować możliwością pracy zarówno na stacji benzynowej jak również przy sprzedaży zniczy. Wielu praktyków prawa pracy podnosi jednak, że możliwość pracy jest kwestią interpretacyjną i zależna jest w gruncie rzeczy od lekarza. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Zasady i tryb wystawiania zaświadczeń lekarskich na druku ZUS ZLA zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1999 r. Nr 65 poz. 741). Faktem jest, że ciąża nie jest chorobą, jednakże wystawione przez lekarza zaświadczenie na druku ZUS ZLA wskazuje jednoznacznie, że osoba pozostaje niezdolna do pracy, a ta niezdolność jest spowodowana stanem zdrowia. Nie oznacza to, że sama ciąża jest chorobą ale, że stan zdrowia kobiety będącej w ciąży powoduje pozostawanie jej w niezdolności do pracy. Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. z 20014 poz. 159)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta