Zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu w sanatorium [Porada eksperta]

2014-09-30 21:04

Witam, jestem mamą 3-latki. Córka dostała skierowanie na leczenie sanatoryjne. Czy jako opiekun dziecka dostanę na okres pobytu dziecka zwolnienie lekarskie (80% płatne). Czy muszę wystąpić, gdy już nie mam tyle urlopu wypoczynkowego o urlop bezpłatny? Bardzo proszę o podanie podstawy prawnej.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W mojej ocenie, w takiej sytuacji można stosować kilka rozwiązań. Chyba najlepszym jest zwrócenie się do lekarza o zwolnienie lekarskie. Tylko do lekarza prowadzącego dziecko należy decyzja o jego wystawieniu. Maksymalny wymiar takiego zwolnienia to 60 dni w roku kalendarzowym. Ważne jest to, że owe 60 dni przysługuje niezależnie od ilości dzieci w rodzinie. Jeśli więc chorują nam dzieci w różnych okresach, to łączny wymiar płatnego zwolnienia na opiekę na dziecko nie może przekroczyć 60 dni. Dodatkowo, jeśli zwolnienie będzie pobierane w części przez jednego z rodziców, a w części przez drugiego, to łączny wymiar zwolnienia dla obojga rodziców (opiekunów), również nie może przekroczyć 60.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia lat 14 oraz innym chorym członkiem rodziny, a ubezpieczonemu podlegającemu obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu także z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat.

Innym rozwiązaniem jest na pewno urlop wypoczynkowy, czy urlop bezpłatny. Warto pokreślić, że wykorzystując możliwość zwolnienia lekarskiego będzie przysługiwać zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych domowników mogących zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny. Warunek ten nie dotyczy opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 2 lat. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia lat 8, rodzice dziecka niepozostający w formalnym związku małżeńskim lecz pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, traktowani są jak małżonkowie. Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. z 2014 poz. 159)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta