Z oddziału na oddział - procedura przewożenia pacjenta [Porada eksperta]

2013-05-27 18:35

Dzien dobry, jestem lekarzem chirurgiem. Ostatnio na Oddział Chirurgii przywieziono pacjenta z objawami neurologicznymi. Czy mam możliwość odesłania tego pacjenta z powrotem na oddział neurologiczny, gdyż nie kwalifikuje się do zabiegu? Czy jest jakaś podstawa prawna, zarządzenie w tej sprawie?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Podjęcie decyzji o przeniesieniu pacjenta na inny oddział następuje zawsze w wyniku przeprowadzonej konsultacji pomiędzy lekarzami oddziałów. Jest to jeden z warunków koniecznych do przewiezienia pacjenta, wynikający z przepisów wewnętrznych szpitala. Osoba decyzyjna musi zagwarantować pacjentowi, który ma zostać przewieziony na inny oddział ciągłość procesu leczenia. Musi także ustalić sposób powrotu pacjenta np. po operacji z działu chirurgii na odział neurologiczny. To wszystko wymaga decyzji nie tylko ordynatora oddziału neurologii, ale także zgody ordynatora drugiego z oddziałów. Warunkiem koniecznym takiej migracji pacjenta jest również świadoma zgoda pacjenta nie tylko na samo przewiezienie w inne miejsce, na inny oddział, ale również na podjęcie przez innych lekarzy zabiegów medycznych. Przyjęcie pacjenta na oddział wraz z dokumentacją, czyli tak zwaną autoryzacją przyjęcia pacjenta odbywa się z uwzględnieniem daty i godziny przekazania pacjenta. Pacjent zostaje wypisany z oddziału, który opuszcza, a zapisany na oddział na który jest przenoszony. Karta statystyczna z pobytu pacjenta na pierwszym oddziale jest przekazywana do Kancelarii medycznej niezwłocznie po przekazaniu pacjenta. W sytuacji przenoszenia pacjenta jest konieczność wystawiania skierowania, z oddziału z którego pacjent jest przenoszony, na oddział do którego jest przenoszony. W skierowaniu konieczne jest podanie przyczyny konieczności hospitalizacji pacjenta na drugim oddziale. Oddział przyjmujący pacjenta niezwłocznie po przyjęciu zgłasza przyjęcie w Izbie przyjęć szpitala, wypełnia kartę statystyczną obejmującą okres czasowego pobytu na oddziale oraz wypełnia historię pobytu pacjenta. Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ( dz.U z 2012 poz 159 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta