Wypis ze szpitala po śmierci pacjenta [Porada eksperta]

2014-04-29 17:48

Trzy tygodnie temu zmarł mój mąż po operacji kardiochirurgicznej. Nie otrzymałam karty wypisowej, doktor powiedziała, że musi ją dopiero wypisać i dostanę listownie do domu. Do dzisiaj jej nie otrzymałam, dzwoniłam do szpitala ale tylko pani sekretarka powiedziała mi, że przypomni o wypisie p.doktor. Chciałabym się dowiedzieć, czy są jakieś wytyczne co do terminu otrzymania karty wypisu ze szpitala zmarłego pacjenta? Również na drugi dzień po śmierci, na sugestię lekarza była robiona sekcja zwłok. Po jakim czasie mogę spodziewać się wyniku? Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Może Pani zwrócić się z prośbą o informacje do dyrektora tamtejszej jednostki zdrowia. Można również z korzystać z porady Rzecznika Praw Pacjenta.

W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu sekcji zwłok historię choroby przekazuje się lekarzowi mającemu wykonać sekcję. Lekarz wykonujący sekcję zwłok sporządza protokół badania sekcyjnego z ustalonym rozpoznaniem anatomopatologicznym, który jest przechowywany przez podmiot wykonujący sekcję oraz dołączany do historii choroby.W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, protokół badania sekcyjnego jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przechowywany przez podmiot wykonujący sekcję, a drugi - jest dołączany do historii choroby.

Historię choroby wraz z protokołem badania sekcyjnego przekazuje się lekarzowi prowadzącemu lub lekarzowi wyznaczonemu przez lekarza kierującego oddziałem, w celu porównania rozpoznania klinicznego i epikryzy z rozpoznaniem anatomopatologicznym.

W przypadku rozbieżności między rozpoznaniem klinicznym i rozpoznaniem anatomopatologicznym lekarz dokonuje zwięzłej oceny przyczyn rozbieżności oraz podaje ostateczne rozpoznanie choroby zasadniczej, chorób współistniejących i powikłań.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014 r. poz. 177)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta