Urlop i zwolnienie lekarskie u dwóch pracodawców [Porada eksperta]

Jestem zatrudniony na umowę o pracę w 2 miejscach. Czy mogę w jednym miejscu skorzystać z urlopu wypoczynkowego, a w drugim ze zwolnienia lekarskiego?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Kto ma prawo do zwolnienia i na jakich zasadach?

Takie zachowanie pracownika na pewno będzie budzić sporo kontrowersji i może być przedmiotem dociekań ze strony ZUS. Proszę pamiętać, że zwolnienie lekarskie bywa weryfikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli ZUS dopatrzy się nieprawidłowości w wystawieniu zwolnienia lekarskiego z uwagi na rodzaj pracy, bądź jednocześnie nabędzie wiedzę, że w drugiej pracy ta sama osoba przebywa na urlopie wypoczynkowym, będzie badał zasadność zwolnienia lekarskiego.

Kto ma prawo do zwolnienia i na jakich zasadach?

Może warto rozważyć inną sytuację. Osoby podejmujące pracę w kilku miejscach mogą liczyć w razie choroby na zasiłek z tytułu każdego zatrudnienia. Prawo do świadczeń związanych z chorobą i rodzicielstwem przysługuje bowiem z każdego tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u każdego z pracodawców pracownik ma prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby (art. 92 Kodeksu pracy) za okres pierwszych 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym (pracownikom, którzy ukończyli 50 rok życia przysługuje ono przez 14 dni). Począwszy od 34 lub 15 dnia niezdolności do pracy z powodu choroby pracownicy nabywają prawa do zasiłku chorobowego. Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 poz. 1502) Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2014 r. poz. 159)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta