Śmierć dziecka a urlop macierzyński [Porada eksperta]

Czy po śmierci noworodka należy się matce urlop macierzyński? Jeśli nie, to czy należą się jej jakieś inne świadczenia?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

TAK. Zgodnie z art. 181 (1) kp , w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Ustawodawca nie wziął pod uwagę sytuacji, w której zgon dziecka może nastąpić w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego przez pracownika-ojca wychowującego dziecko i korzystającego z urlopu macierzyńskiego. Wydaje się, że ojcu dziecka korzystającemu z urlopu macierzyńskiego na podstawie art. 180 § 7, ze względu na śmierć matki w czasie korzystania przez nią z urlopu macierzyńskiego, będzie przysługiwało w razie śmierci dziecka prawo do 7 dni urlopu macierzyńskiego, bez względu na to, w jakim okresie od dnia porodu nastąpi śmierć dziecka. Brak bowiem podstaw do przyjęcia, że ojciec dziecka korzystający z urlopu macierzyńskiego będzie miał po śmierci dziecka prawo do dłuższego niż 7 dni urlopu macierzyńskiego.

Zagwarantowane matce dziecka prawo do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po śmierci dziecka, licząc ten termin od dnia porodu, ma na celu regenerację sił matki po porodzie. Warto przy okazji podkreślić, iż pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu. Podstawa prawna: Kodeks pracy ( Dz.U z 1988 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta