Skierowanie na oznaczenie stężenia PSA a refundacja NFZ [Porada eksperta]

Czy lekarz pierwszego kontaktu może odmówić wystawienia skierowania na oznaczenie stężenia PSA (antygenu specyficznego dla prostaty)? Lekarz tłumaczył się, że NFZ nie zwróci mu pieniędzy.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Badanie PSA (ang. Prostate Specific Antygen, PSA), jest badaniem wykonywanym w ramach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Katalog badań diagnostycznych wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie przewiduje badania PSA wykonywanego w ramach POZ. Jeżeli zatem lekarz POZ wydał skierowanie do poradni specjalistycznej to badanie PSA winno zostać wykonane bezpłatnie w ramach poradni specjalistycznej.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 93/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ZARZĄDZENIE Nr 82/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta