Refundacja protezy zębowej po powikłaniach zdrowotnych [Porada eksperta]

2014-11-25 9:02

Podczas ciąży straciłam kilka zębów, głównie w wyniku powikłań zdrowotnych. Jestem chora na HCV, czy mogę starać się o refundację protezy mając 32 lata?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Pacjentka chora na HCV, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, może zwrócić się do lekarza stomatologa, który ma podpisaną umowę z NFZ na wykonanie usług stomatologicznych, w tym na uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów. Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

Warto podkreślić, że pacjentka powinna zgłosić fakt choroby lekarzowi dentyście. Zgodnie z wytycznymi pacjenta zarażony wirusem ma również prawo do konsultacji specjalistycznej, czyli świadczenia obejmującego badanie lekarza stomatologa z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi , bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Lekarze stomatolodzy mają również obowiązek badania żywotności zębów. Pacjent z wirusem ma również prawo do rentgenodiagnostyki, czyli do 2 zdjęć zewnątrzustnych. Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego ( Dz. U. z 2009 Nr 140 poz 1144 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta