Przesunięcie terminu pobytu w szpitalu uzrowiskowym [Porada eksperta]

Witam, Otrzymałam skierowanie do szpitala uzdrowiskowego na 02 sierpnia 2013 roku. Jestem młodą osobą, ale już po 4 operacjach ginekologicznych. Mam jednak bardzo złą sytuację rodzinną, mój ojciec jest bardzo ciężko chory na raka płuc z przerzutami do węzłów chłonnych. W maju przeszedł zapaść, moja mama niestety w takiej sytuacji nie może pomóc mi w opiece nad dziećmi, bo tata wymaga ciągłej opieki. Czy mogę napisać prośbę o zmianę terminu wyjazdu podając, kiedy by mi odpowiadało, dołączając do tego ksero ostatniej tomografii taty? I czy taką prośbę mogę wysłać listownie? Nadmieniam, że stan mojego zdrowia wymaga takich profesjonalnych zabiegów. Bardzo proszę o radę. Pozdrawiam.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Nie można przełożyć terminu przyznanego już skierowania do szpitala uzdrowiskowego. Ze skierowania można jedynie zrezygnować, należy to zrobić jak najszybciej. Należy bezzwłocznie zwrócić skierowanie do oddziału Funduszu. Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Jeżeli powodem rezygnacji jest wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu) potwierdzone odpowiednim dokumentem, Fundusz wyznaczy nowy termin realizacji skierowania. Każdy taki przypadek jest osobo badany przez NFZ, ponieważ każdy przypadek jest inny.

W związku z zaistniałą sytuacją nie powinno być problemów z wyznaczeniem nowego szybkiego terminu pobytu w szpitalu uzdrowiskowym, ponieważ okoliczności sprawiają, iż konieczność opieki nad innymi członkami rodziny jest silniejsza, niż troska o własne zdrowie.

NFZ bardzo często wydaje pozytywne opinie w takich sprawach. Trudno jednakże powiedzieć, kiedy zostanie wyznaczony nowy termin pobytu w szpitalu uzdrowiskowym.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta