Pracownik często choruje: czy można go zwolnić? [Porada eksperta]

W szkole pracuje sprzątaczka, która po operacji na kobiece sprawy poszła na dość długie zwolnienie lekarskie. Byłam wtedy na jej zastępstwie. Po 4 miesiącach wróciła, gdyż nie mogła już ciągnąć chorobowego, a po stawieniu się na komisję lekarz stwierdził, że jest zdolna do pracy. Po miesiącu znów poszła na chorobowe i raz przynosi zwolnienie na tydzień, a później jak tydzień mija to przynosi zwolnienie na dwa tygodnie. I tak w kółko. Dyrektor już ma tego dość ale jak twierdzi nie może jej zwolnić (pracownica jest zatrudniona na umowę na czas nieokreślony i zrobiła sobie drugi stopień niepełnosprawności). Kobieta twierdzi że chciałaby iść na emeryturę, bo lata pracy już ma ale nie ma swoich lat i dostałaby tylko 80%. Jednak takie częste zwolnienia sprawiają że druga Pani nie jest w stanie pracować za dwie, a Dyrektor Szkoły już zaczyna się denerwować i najchętniej by ją zwolnił. Czy może to zrobić? Dziękuję za odpowiedź

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Należało by w tej sprawie zasięgnąć opinii w kancelarii prawnej, bowiem istotna w tym temacie będzie umowa o pracę nawiązana ze sprzątaczką, jej wiek, stan zdrowia oraz przesłanki motywacyjne do dalszej pracy.

Warto wiedzieć, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a - dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b - dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 98 ze zm.)


Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta