Poród ze znieczuleniem [Porada eksperta]

Czy lekarz może odmówić podania znieczulania przy porodzie?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

NIE, lekarz nie może odmówić podania środka przeciwbólowego. Osoba sprawująca opiekę podczas porodu przedstawia rodzącej pełną informację o nie farmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólów porodowych dostępnych w miejscu, w którym ten poród się odbywa, wspiera rodzącą w stosowaniu tych metod oraz respektuje jej decyzje w tym zakresie. Osoba sprawująca opiekę podczas porodu jest obowiązana: 1) proponować rodzącej poruszanie się podczas I okresu porodu oraz przyjmowanie takich pozycji, w tym pozycji wertykalnych, które są dla niej wygodne, przynoszą jej ulgę w odczuwaniu bólu oraz umożliwiają nadzorowanie stanu płodu; 2) wspierać rodzącą w wyborze i zastosowaniu technik oddechowych i relaksacyjnych podczas porodu; 3) zachęcać rodzącą do wyboru techniki masażu; 4) zachęcać do wykorzystywania imersji wodnej oraz relaksacji w wodzie jako sposobów łagodzenia bólu; 5) zachęcać rodzącą, aby podczas porodu towarzyszyła jej osoba bliska. Plan porodu obejmuje wszystkie elementy postępowania medycznego podczas porodu i miejsce porodu. Plan opieki przedporodowej i plan porodu może być modyfikowany odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej w trakcie opieki. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej. ( Dz.U z 2012 poz. 1100)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta