Pobyt w sanatorium - urlop czy zwolnienie? [Porada eksperta]

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Dostałem skierowanie do sanatorium. W tym czasie będę na urlopie czy na zwolnieniu? I czy jest to czas 100% płatny?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Na wstępie należy zaznaczyć, że leczenie uzdrowiskowe (sanatorium) trwa zawsze której niż miesiąc. Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych trwa 21 dni. Pobyt w sanatorium jest częściowo odpłatny dla ubezpieczonego i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego nie zaś zwolnienia lekarskiego. Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym trwa 28 dni i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza uzdrowiska. Rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym trwa 28 dni i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego nie zaś zwolnienia lekarskiego. Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni zabiegowych. Może się odbywać na podstawie zwolnienia lekarskiego. W 100% płatne są jedynie świadczenia wynikające z uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych oraz sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 2012, Nr 8, poz. 971

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta