Padaczka a prawo jazdy - kiedy brak przeciwwskazań? [Porada eksperta]

2015-01-10 16:28

Chciałbym się zapytać, czy można stwierdzić brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, jeżeli się nie miało objawów padaczki przez ponad 2 lata? Co trzeba zrobić, żeby lekarz podbił mi badania z brakiem przeciwwskazań?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Najlepiej będzie w tej sprawie zasięgnąć opinii lekarza neurologa. Mogę natomiast poinformować pana, że  padaczka u osób niewymagających leczenia farmakologicznego nie stanowi przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami po upływie jednego roku bez kolejnych napadów, pod warunkiem przedstawienia opinii lekarza neurologa oraz przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich przez okres przynajmniej pięciu lat.

Natomiast w przypadku osoby, u której rozpoznano padaczkę i przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzania badań kontrolnych co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz . U z 2014 poz. 949)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta