Otworzenie prywatnej praktyki z tomografem i rezonansem magnetycznym [Porada eksperta]

Jak otworzyć placówkę z prywatnym rezonansem magnetycznym i tomografią? I czy można liczyć na dofinansowanie, gdy posiada się swój lokal o powierzchni ponad 100 m2, czy to wystarczy? I najważniejsze - czy muszę być po studiach z medycyny? Czy mogę zatrudnić lekarza do odczytu badań i pielęgniarkę i to wystarczy?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Istnieje możliwość, aby otworzyć prywatną praktykę z rezonansem magnetycznym i tomografią. Przepisy nie zabraniają takiej możliwości, jednakże warunkują one szereg norm prawnych, które należy spełnić, aby tego rodzaju działalność otworzyć.

Koniecznością będzie zatrudnienie personelu medycznego z odpowiednim stażem i specjalizacją (pielęgniarki, lekarze). Można powiedzieć, że prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgeno-diagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zgoda, może być wydana podmiotowi, który: 1) dysponuje odpowiednią liczbą personelu o właściwych kwalifikacjach; 2) dysponuje urządzeniami radiologicznymi niezbędnymi dla wykonywania badań diagnostycznych i leczenia; 3) stosuje właściwe procedury postępowania medycznego; 4) posiada system zarządzania jakością świadczonych usług medycznych.

Zgoda jest wydawana po uzyskaniu opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego do spraw radiologii - diagnostyki obrazowej lub medycyny nuklearnej. Opinię konsultant wojewódzki wydaje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od organu wydającego zgodę wniosku o wydanie opinii. W jednostce takiej zatrudnia się co najmniej jednego lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

W jednostce w zakresie tomografii komputerowej zatrudnia się co najmniej jednego lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w każdej pracowni, na każdą zmianę roboczą. To tylko niektóre z wymagań jakie należy spełnić, aby rozpocząć udzielanie świadczeń w tym zakresie.

Podstawa prawna: prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 276 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta