Odmówienie skierowania na badania [Porada eksperta]

W jakich przypadkach lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może odmówić skierowania na badania diagnostyczne?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Lekarz może odmówić skierowania na badania diagnostyczne, jeżeli uzna, że celowość tych badań jest nieuzasadniona z punktu widzenia zdrowia pacjenta. Jest ona wynikiem życzeń pacjenta, co do ich przeprowadzenia, nie stanowi natomiast uzasadnionej potrzeby. Skierowanie na bezpłatne badania diagnostyczne, ujęte w katalogu świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, lekarz specjalista lub lekarz POZ wystawia ze wskazaniem miejsca wykonania. Lekarz powinien wystawić skierowanie na badania diagnostyczne w związku ze skierowaniem pacjenta do szpitala lub poradni specjalistycznej, o ile badania takie są konieczne dla potwierdzenia przyczyn leczenia specjalistycznego. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zapewnia świadczeniobiorcom prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, mających na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnację oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczenie. W tych granicach i na zasadach określonych w ustawie, świadczeniobiorcom przysługują m.in.: - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia zdrowotne profilaktyczne), diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, - świadczenia wysokospecjalistyczne,- opiekę nad kobietą w ciąży, porodu, połogu i w okresie karmienia piersią - leczenie uzdrowiskowe, - zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze - transport sanitarny - ratownictwo medyczne. Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta