Odmowa przyjęcia na oddział z powodu braku łóżek [Porada eksperta]

Mam problem z przyjęciem na oddział kardiologiczny szpitala. Lekarz, który mnie przyjmował, powiedział, że na oddziale brakuje miejsc i w związku z tym odmówił mi przyjęcia. Zastanawiam się, czy miał takie prawo? Co mogę zrobić, żeby mnie przyjęto?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Na wstępie należy zaznaczyć, że pacjenci zgłaszający się do szpitala mogą być przyjmowani: w trybie planowym ze skierowaniem, w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania, w trybie nagłym. Jeżeli stan zdrowia pacjenta pozwalał lekarzowi na podjęcie decyzji, iż pacjent nie kwalifikuje się do leczenia szpitalnego w trybie nagłym bądź w wyniku skierowania na oddział kardiologiczny w trybie planowym, a brak jest wolnych miejsc, to ma prawo odmówić pacjentowi przyjęcia na oddział szpitalny. Wówczas lekarz udziela pacjentowi wskazówek dotyczących dalszego postępowania i leczenia oraz wydaje mu kartę informacyjną. Pacjent może monitować w takiej sytuacji stan łóżek w szpitalu poprzez kontakt z oddziałem kardiologicznym bądź z izbą przyjęć. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ma prawo wezwać karetkę pogotowia bądź po raz kolejny zgłosić się na izbę przyjęć szpitala na planowanie leczenie kardiologiczne. W każdej chwili pacjent może potrzebować nagłej pomocy lekarskiej i takiej pomocy powinni udzielić mu lekarze.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2012 poz. 159 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta