Odmowa przyjazdu lekarza rodzinnego - kiedy zasadna? [Porada eksperta]

Lekarz rodzinny odmówił przyjazdu do osoby chorej psychicznie twierdząc, że mamy poprawić relacje rodzinne, bo to jest zwykła awantura. Babcia leczyła się psychiatrycznie i nie chciała przyjąć leków (dwa udary), nie pozwoliła skontrolować ciśnienia, była nerwowa, agresywna i ogólnie pobudzona. Bojąc się kolejnego udaru zadzwoniłam z prośbą o wizytę i przebadanie, bo pogotowie nie przyjeżdża mierzyć ciśnienia. Mimo prośby spotkałam się z odmową. Moje pytanie brzmi: czy odmowa była zasadna i co gdyby dostała udaru?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Sprawa przyjazdu karetki ratownictwa medycznego winna być szczegółowo wyjaśniona. Jeżeli doszło do zaniedbania czy indolencji ze strony zespołu ratownictwa medycznego, sprawą powinna zająć się policja czy prokuratura celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Kwestię tę mógłby również zbadać rzecznik praw pacjenta. Podkreślić warto, że pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia. Natomiast stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Zatem zgodnie z art 6 ustawy o państwowym Ratownictwie Medycznym, Osobie, która poniosła szkodę na mieniu powstałą w następstwie udzielania przez nią pierwszej pomocy, przysługuje roszczenie o naprawienie tej szkody od Skarbu Państwa reprezentowanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. Naprawienie szkody obejmuje szkodę rzeczywistą. Naprawienie szkody nie przysługuje, jeżeli szkoda powstała wyłącznie z winy osoby poszkodowanej lub osoby trzeciej, za którą Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności. W zakresie naprawienia szkody można zastosować przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Podstawa prawna: Ustawa o ratownictwie medycznym ( Dz. U. z 2013 poz.757 ze zm.) Ustawa Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta